Väteperoxid 3% 300 ml

99,00 kr

Väteperoxid 3% är tillverkad med ett destillerat vatten, framställd genom omvänd osmos och avjonisering. Produkten är foodgrade. Väteperoxid bryts endast ned till syre och vatten. Innehåll Vår väteperoxid 3% tillverkas och packas av oss från ett högre koncentrat. För att väteperoxiden inte ska reagera är det viktig att ett riktigt rent vatten används. Vattnet i vår väteperoxid har både genomgått omvänd osmos och avjonisering. Att produkten är foodgrade betyder att den inte innehåller skadliga konserveringsmedel. En väteperoxid som är foodgrade kan du tillexempel använda på material som kommer i kontakt med livsmedel och så vidare. Hållbarhet med styrkan 3% i ett år, därefter långsam och gradvis avtagande styrka. Bryts ned till syre och vatten. Om väteperoxid utsätts för höga temperaturer, starkt soljus eller att flaskan ofta öppnas, så skyndar detta på nedbrytningen. Säkerhet Treprocentig väteperoxid, är av så låg styrka att produkten inte behöver några speciella säkerhetsmärkningar, men bör ändå hanteras varsamt. Tänk på att stänk i ögonen kan ge upphov till sveda, så är du osäker, förebygg med ögonskydd vid hantering. Kommer väteperoxid 3% i kontakt med ögonen så kan du för säkerhets skull spola dem med vatten. Om symptom ändå kvarstår efter sköljning, kontakta läkare. Väteperoxid 3% kan verka blekande på bland annat textilier. Så använd inte kläder du är rädd om, när du hanterar produkten. Förvaring Förvaras mörkt och svalt. Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre. Väteperoxid 3% är en färglös och luktfri vätska och ska därför förvaras åtskilt från drickbart. Förvaras utom räckhåll för barn! Undvik att förvara i annan förpackning om du är osäker på om materialet reagerar med väteperoxid, som till exempel vissa metaller. Andra namn för väteperoxid är: Hydrogen peroxide, Vätesuperoxid, Oxygenol, divätedioxid.

Varukorg
Rulla till toppen